100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

 Kaçak olarak 31.12.2017 tarihine kadar yeni inşa edilmiş (Örneğin 30.11.2017 de) fakat mühürleme tutanağı yapılmamış ve savcılık soruşturması başlamamış binalar için TCK. 184. Maddesine göre ceza verilecek mi?

TCK 184. Maddesi imar kirliliği suçu için ilgili makamın ihbar veya şikayetini aramaktadır. Kanunun çıktığı tarihe kadar bir işlem yapılmadıysa, bu aşamadan sonra yapılan şikayetler için soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilecektir.