100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

-Hakkındaki imar kirliliğine neden olma suçuna dair ceza kesinleşen kişi CMK 311 .maddesine göre iade-i muhakeme talep edebilecek mi?

Yargılamanın yenilenmesi ( İade-i muhakeme ) ceza usul hukukumuzda, daha önce verilen bir mahkumiyet hükmünü ortadan kaldıran bir sebep olarak yer almıştır.

Başvuru süreye tabi değildir. Mahkumiyete esas kanun hükmünün değişmesi ya da ortadan kalkması, cezayı da düşüreceğinden, önceden bu fiilden dolayı ceza almış kişi, bu fiil suç olmaktan çıkarsa, yargılamanın iadesine başvurabilir.

Dayanak hükmün ortadan kalkması

Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da, bu hükmün kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılması CMK m.311/1-d uyarınca yargılamanın lehe yenilenmesinin bir sebebidir. İmara aykırılık suçundan mahkum olmuş ve kesinleşmiş, cezası da infaz olmuş kişi,7143 sayılı yasaya göre; bina kayıt belgesi aldıktan sonra yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurup, cezanın kaldırılmasını isteyebilir. Bu ceza kalktıktan sonra sabıkası da silinecektir. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi (Retrial İn Criminal Produre Law)

Sevi Bakım, Yrd. Doç. Dr.