100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

- 14.06.1948 tarihli 5218 sayılı “Ankara Belediyesine Arsa ve Arazisinden Belli Bir Kısmını Mesken Yapacaklara Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun” ile 7143 sayılı Kanun arasındaki benzer veya farklı yönler:
5218 sayılı “Ankara Belediyesine Arsa ve Arazisinden Belli Bir Kısmını Mesken Yapacaklara Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında Yasa”, adından da anlaşılacağı gibi, gecekonduları ilgilendiren ilk yasadır. Bu yasa Ankara Belediyesi sınırları içindeki gecekonduların ıslahını ve yeniden konut yapacak olanlara ucuz arsa sağlayarak gecekondu yapımının engellenmesini amaçlamaktadır.
Ayrıca kaçak yapılar ilk kez bu yasayla birlikte tamamen affedilmiştir. Yasada, “imar sınırları içindeki plansız yapılara ıslah imkanı vermek” ifadesiyle birlikte, plana uygun olmayan ruhsatlı ya da ruhsatsız yapıların yıkılması öngörülmektedir. Yine bu yasayla birlikte konut açığını gidermek için ucuz konut yapımı amaçlanmakta ve bu nedenle belediyeye ait arsaların konutu olmayanlara devri öngörülmektedir. Yasayla birlikte Ankara Belediyesi’nin planlı bir şekilde arsa üretmesi fakat üretilecek arsaların kentsel gelişme bölgelerinde değil; bu konu için belediyeye devredilecek hazine arazileri veya kaçak yapıların yoğun olduğu bölgelerden seçilmesi öngörülmektedir. Yasa alt gelir gurubuna yönelik bürokratik işlemlerdeki harç ve vergileri kaldırarak maddi destek sağlamaktadır. Yasa, daha sonraki af yasalarında yineleneceği gibi yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş yapıları kapsamına almaktadır. Yasa kapsamındaki konutlardan 10 yıl bina vergisi alınmayacağı belirtilmektedir. Böylece üretim özendirilerek konut açığının azaltılması amaçlanmaktadır.