17 Ağustos’un 18′inci Yıl Dönümü

UNUTMADIK_GHE4x3mt_BASKI

17 Ağustos’un Yıl Dönümünü Yaşarken:

Deprem yıkımından sonra geçen bunca yılda, neler yaptık neler yapmamız gerekir , muhasebesini yapmak gerekir.

Kentsel Dönüşüm başlığı altında kentlerimizi elden geçirirken, deprem gibi can güvenliği konusu önde tutularak bazı hukuk kuralları haklı olarak gözardı edilmektedir. Bu bakış açısı genişletilmeden, rant fırsatına dönüştürülmeden, böyle bir acı olaydan ders çıkarırken insanlarımızın sağlıklı sağlam bir kentte yaşamasını sağlamanın yanında, kentlerimizi de hukukun temel kurallarından kurallarından ayrılmadan estetik, sanat, doğal çevre, tarihsel çevreye saygı bilinci ile yenilememiz gerektiği ortadadır.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, kentlerimizin yeniden inşası ve güzelleştirilmesi süreceine katkı sunarken her zaman HAKKIN yanında olmak şeklindeki çalışmalarını sürdürmektedir.

GHE 2017