Anayasa Mahkemesi Kararı Ne Getirdi?

Son Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde, Enstitümüzü arayan kişi veya kuruluşlar ile medya mensuplarının bilgisine aşağıdaki açıklamayı sunarız:

626 Sayılı Kanuna karşı açılan davalarda Yürütmenin Durdurulması kararı verilemeyeceği, bu yasada yer aldığından, Bakanlığın kentsel dönüşüm işlemlerine karşı açılan davalarda , yürütme durdurulamıyordu.

Bu konuyu gerek seminerlerimizde ve gerekse yayınlarımızda ele almış ve eleştirmiştik.

Anayasa Mahkemesi Şubat 2014 tarihinde aldığı kararda, bu maddenin yürürlüğünü durdurarak, artık açılan davada, şartları varsa, yürütmenin durdurulmasına imkan tanımıştır.

Bu durumda beş ayrı yönde 5 ayrı hukuki yol mevcuttur:

a-Kat maliklerinin kendi aralarında aldıkları malikler toplantısı, davet ve toplantı usulü, alınan kararların sayı ve pay çoğunluğu, kat maliklerinin aldıkları kararla diğer malik ya da malikleri mağdur etmesi gibi haller ve buradan doğan davalarda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre Sulh Hukuk mahkemelerine,

b-İmar ve ruhsatla alakalı konularda şartları varsa 2577 sayılı kanun ve 3194 sayılı kanun gereğince idare mahkemelerine,harçlar ve vergilerle alakalı vergi mahkemelerine,( Yürütmeyi durdurma istenebilir)

c- 6306 sayılı kanuna göre, riskli bina raporu ve kararı üzerine binanın yıkılması ve tahliye işlemleri ile muhalefet eden arsa payları ile hak sahiplerinin hakları itirazları için 2577 ve 6306 sayılı yasalar gereğince idare mahkemesine, ,( Yürütmeyi durdurma istenebilir)

d- Arsa paylarının mevcut fiili duruma uygun olmaması sebebiyle yapılacak itiraz ve davalar için 647 sayılı kanuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna, üyelerimize ve medya mensuplarının bilgisine arzederiz.

AV. ALİ YÜKSEL

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI