(Turkce) İMAR BARIŞINDA ÖNERİLER

Sorry, this entry is only available in Turkce.

(Turkce) KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DURUMDA? YASALAR…

Ali Yüksel Kentsel Dönüşüm Dergisi

Sorry, this entry is only available in Turkce.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırmasız el atma, HAKSIZ FİİL olarak nitelendirilen Kamulaştırma olmaksızın el koyma suretiyle en temel insan haklarından olan mülkiyet hakkına idare tarafında müdahale edilmesi halinde, ilgili taşınmazın bedelinin kamu kurumunca malikine ödenmesi olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda Kamulaştırmasız El Atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması şeklinde olabileceği gibi,

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI NE GETİRDİ?

Sorry, this entry is only available in Turkce.