MİSYONUMUZ

Dünya üzerinde yakın gelecekte genişletilemeyecek, çoğaltılamayacak kaynaklardan biri de; gayrimenkul… Türkiye’de Gayrimenkul Hukukunu düzenleyen yüzlerce kanun var. Orman Kanunu’ndan Kadastro Kanununa, İmar Kanunundan Finansal Kiralama Kanununa yüzlerce kanun var. Buna ek olarak tüzükler, yönetmelikler, Boğaziçi İmar, Kültür Varlıkları, Vakıflar, Milli Emlak, Belediye uygulamaları, Danıştay, Yargıtay ictihatları… Kamu kurumları, adliyeler, hazine, belediyeler, özel kuruluşlar, üniversiteler, inşaat şirketleri, özel girişimciler ve gayrimenkul sahipleri bu karmakarışık ortamda, çoğu kez elyordamı ile işlerini yapmaya çalışıyorlar. Deyim yerindeyse; herkesin kendi dünyasının ayrı bir gayrimenkul uygulaması var ve diğerinin alanını bilmiyor, bu yüzden de en güvenilir olması gereken mülkiyet hakkı çoğu zaman deliniyor, anlamsız kalıyor. Bu kadar önemli bir alanda; kamunun, akademisyenlerin, özel kuruluşların, hukukçuların, uygulamacıların, araştırmacıların bilgi birikimini bir araya getirip, kamuya, kullanıcıya, uygulamacıya sunan sivil bir kurum da yok. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, işte bu fonksiyonu yerine getirmek, gayrimenkul alanında araştırmalar yapmak, üniversitelerde gayrimenkul alanında akademik bölümler açmak, bilirkişilik hizmeti vermek, üç yıllık bir çalışmanın ürünü olarak faaliyetlerine resmen başladı. Gayrimenkul alanında hukuk, tapu, kadastro, belediye, mimari, emlak, finans… gibi alanlarda bilgi ve tecrübe birikimi olan kişi ve kuruluşları bir araya getirmeyi hedefledik.