Category Archives: Genel

100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

-Hakkındaki imar kirliliğine neden olma suçuna dair ceza kesinleşen kişi CMK 311 .maddesine göre iade-i muhakeme talep edebilecek mi? Yargılamanın yenilenmesi ( İade-i muhakeme ) ceza usul hukukumuzda, daha önce verilen bir mahkumiyet hükmünü ortadan kaldıran bir sebep olarak yer almıştır. Başvuru süreye tabi değildir. Mahkumiyete esas kanun hükmünün değişmesi ya da ortadan kalkması, cezayı

100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

TCK 184. Maddesi uyarınca İmar Kirliliği Suçundan ceza almış ve kesinleşmiş kişilerin cezası kalkacak mıdır? Kanunda bu konuda açık hüküm olmaması sebebiyle ceza usulü hakkında bir yorum yaparak konuya açıklık getirmek gerekecektir. İmar barışı, sadece imara aykırı binalara uygulanan idari para cezaları ve bunların yıkılmaması, kat irtifakı sağlanması vesair konulara odaklanıldığı için, ceza yargılamasına etkisi,

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Temmuz 2019 SALI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 30 Temmuz 2019 SALI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim