Category Archives: Genel

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   19 Ekim 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30923 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin

100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

– İmar Planı Olmayan Bölgelerde Bulunan Arsalar Üzerine Yapılmış Binalar İçin Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenebilir Mi? 7143 Sayılı Kanunla getirilen İmar affı, 3194 Sayılı İmar Kanununun kapsamındaki tüm alanlarda yani planlı ve plansız alanlarda geçerlidir. Yapı kayıt belgesinin, sadece imarlı veya planlı alanlarda düzenleneceğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bu sebeple, 7143 Sayılı kanun 16. Maddesine

GAYRİMENKUL HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ / DEDEMAN OTEL TOPLANTI

Dedeman Otel Gayrettepe / İstanbul  adresinde Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü yönetim kurulu, üye ve destekleyen üyeler ” Son gelişmeler ışığında Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı ” konusunu tartışmak için 12.10.2019 tarihinde toplandı. Toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Karali, Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şuayip Korkmaz,  İBB Mehmet Çınar ve Şehir Bölge Plancısı Cengiz Yılmaz kentsel dönüşüm, riskli

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 2018/70 ESAS NUMARALI, 26/06/2019 TARİHLİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN  2018/70 ESAS NUMARALI, 26/06/2019 TARİHLİ KARARI                 Anayasa Mahkemesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinin iptali için açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, itiraz yoluna başvuran Danıştay Altıncı Dairesinin başvurusunu değerlendirip iptaline karar verdi. Resmi Gazete’de 24/07/2019 tarihinde yayımlanan kararda itiraz yoluna başvuran mahkeme, Koruma Amaçlı