Category Archives: Haberler

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. Dayanak MADDE

Doğal Sit İlanına Değerlendirme ve İtiraz

Doğal Sit İlanına Değerlendirme ve İtiraz Çevre ve Şehircilik bakanlığının ülke çapında yaptığı çalışmalarla eskiden doğal sit olan bazı alanların derecesi değiştirildi. Bazı sit alanları ise yeniden oluşturuldu. Bu alanlardan bazı nitelikleri taşıyanlar kesin korunacak hassas alan olarak cumhurbaşkanınca ilan edildi. Ülkemizin önemli varlıklarından olan doğal sitlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Bu

Şehirlerin planlanmasında bütüncül planlama dönemi geliyor.

Şehirlerin gelecek yıllarda planlanma ve birbirleriyle etkileşim içerisinde gelişmesine dair cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Kentlerin planlanırken bağımsız ve kopuk olarak değil birbiriyle etkileşimli planlanması şehircilik ve planlama alanındaki paydaşlarca uzun süredir tartışılan bir konuydu. Cumhurbaşkanlığı resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile bu konuyu bir karar haline getirerek yayınladı. Buna göre bu kararın ardından şehircilikle ilgili ve planlama