Category Archives: Haberler

Hatay’a Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Kuruldu

Hatay’da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü oluşturulması ile BYEGM taşra teşkilatında Erzincan İl Müdürlüğü kurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulu, Hatay’da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü oluşturulması ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) taşra teşkilatında Erzincan İl Müdürlüğü kurulmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze

Kuzey Marmara Otoyolu İçin 3 İlde Acele Kamulaştırma Kararı

İstanbul, Manisa ve Giresun’da bazı taşınmazlarla ilgili acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de yer aldı. İstanbul, Manisa ve Giresun’da bazı taşınmazlar çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Deplase Hattı Projesi nedeniyle İstanbul’un Silivri ilçesi sınırları içindeki bazı taşınmazların, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları,

Arazi Toplulaştırma Kararları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ankara, Çankırı ve Kırşehir’deki bazı alanlarda belirlenen araziler toplulaştırılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ankara, Çankırı ve Kırşehir’de arazi toplulaştırması yapılacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca; Ankara’nın Kalecik, Kırşehir’in Kaman ve Akpınar ile Çankırı’nın

“Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” Yayımlandı

Binaların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve bunların değerlendirilip belgelendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin usul ve esaslar çıkartılan yönetmelikle yeniden belirlendi. “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bina ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde