Category Archives: Makaleler

Gayrimenkul’deki kilitler, ihtisaslaşmış mahkemelerle çözülebilir

IMG_9401

Yabancı yatırımcıların, vatandaşların ve müteahhitlerin gayrimenkul konusunda en büyük sorunları içerisinde yer alan ‘gayrimenkul alanında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü’ konusu, kentsel dönüşümle birlikte daha fazla gündeme gelmeye başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüksel, sorunların gayrimenkul alanında ihtisaslaşmış mahkemelerle çözülebileceğini söyledi. Türkiye’de belirli bir alanda uzmanlaşmış mahkemelerin hukuki alanda karşılaşılan sorunların çözümü konusunda etkin bir role

AYM ve AİHM Kararlarına Göre Mahkeme Kararlarında Gerekçe

AYM ve AİHM Kararlarına Göre Mahkeme Kararlarında Gerekçe Anayasa Mahkemesi 2016/2100 başvuru numaralı,  4/4/2019 karar tarihli bireysel başvuruya ilişkin kararında ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesinde başvurucunun ileri sürdüğü itiraz ve delillere ilişkin aydınlatmayı yapmayan mahkeme kararı sebebi ile başvurucunun beyan ve delillerinin etkili bir şekilde incelenmediği sonucuna varmış ve başvurucunun gerekçeli karar hakkının

Kamulaştırmada Gerçek Karşılık ve AYM Kararı

Kamulaştırmada Gerçek Karşılık ve AYM Kararı Anayasa Mahkemesi 10.04.2019 tarihli 2019/22 sayılı kararı 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesinin (ı) bendinin Anayasanın 13,35 ve 46. Maddelerine aykırı olması sebebi ile iptaline karar verdi. İptal edilen hüküm kamulaştırılan taşınmazlarda değer tespitine ilişkin düzenlemeler ihtiva ediyordu. Kararın içeriğini incelemeden önce Anayasamız ve ülkemizin taraf olduğu temel hak

SÖZLEŞMELERDE TÜRK LİRASI DÖNEMİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erol Akgül’ün yazısı… 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 85 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapılarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenledikleri bazı sözleşmelerde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu kılınmıştır. Döviz üzerinden yapılmış menkul ve