NELER YAPIYORUZ?

1-Mevzuat Taraması ve Yorumlanması;

Kişi ve kurumların istedikleri konuda mevzuat,Yargı kararı ve uygulama taraması yapılarak dosya ve rapor oluşturma,

2-Sosyal Bilgilendirme:

Yazılı ve Görsel medyada genel kamuyu ilgilendiren konularda, bilgilendirici, toplumun ufkunu açacak çalışma ve açıklamalar yapılarak,kamusal, bedelsiz sosyal fayda sağlamak.

3-Yayınlar;

www.gayrimenkulhukuku.org aracılığı ile ve yine bu konuda periyodik yayınlanacak Gazete ile Gayrimenkul alanı ile ilgili herkesi bilgilendirmek,

Gayrimenkulun değişik alanlarında üyelerimiz olan uzmanların yaptığı RAPORLARI,KİTAPLARI yayınlamak,

4-Seminer, konferanslar,eğitimler,

Genel olarak halkı bilgilendiren ve eğiten seminerler,

Gayrimenkulün değişik alanlarındaki şirketleri, kurumları doğru yönlendirecek eğitim seminerleri, brifingler, işbirliği ve konferanslar,

Sertifika eğitimleri,

Üniversitelerin hukuk,mühendislik,çevre …gibi bölümlerinde akademik eğitimler,dersler.

5-Danışmanlık,

Gayrimenkul Hukuku alanında, belediyeler veya başka kamusal kurumlar, dernekler, vakıflar, şirketler, kişilere istedikleri alanda bağış karşılığı veya ücretsiz danışmanlık yapmak,

6-Kamusal Lobicilik ve Aydınlatma:

Genel olarak halkı , kentlerin gelişimini , doğayı, çevreyi koruma amaçlı olarak devlet ,idare, halk, medya nezdinde aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak, taleplerde bulunmak.

7-Bilirkişilik;

Konusunda uzman üyelerimizi adaletin yerine gelmesine katkı olması bakımından mahkemelerde bilirkişi olarak önermek.