Şehirlerin planlanmasında bütüncül planlama dönemi geliyor.

Şehirlerin gelecek yıllarda planlanma ve birbirleriyle etkileşim içerisinde gelişmesine dair cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Kentlerin planlanırken bağımsız ve kopuk olarak değil birbiriyle etkileşimli planlanması şehircilik ve planlama alanındaki paydaşlarca uzun süredir tartışılan bir konuydu. Cumhurbaşkanlığı resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile bu konuyu bir karar haline getirerek yayınladı. Buna göre bu kararın ardından şehircilikle ilgili ve planlama ile ilgili yeni yasal gelişmeler bekleniyor.

RESMİ GAZETE