YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2019 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

16 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30716

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2019 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, bu Tebliğde belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 47.771,418 ile çarpılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 39.721,050 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2019 yılında uygulanacak

katsayılar

Yıllar

2019 yılında uygulanacak

katsayılar

Yıllar

2019 yılında uygulanacak

katsayılar

1953 ve öncesi

3.392.152,362

1980

69.017,630

2000

10,598

1954

3.059.740,865

1981

47.771,418

2001

8,657

1955

2.709.804,391

1982

39.721,050

2002

5,231

1956

2.220.048,895

1983

34.528,590

2003

4,016

1957

1.942.132,670

1984

27.623,974

2004

3,465

1958

1.776.512,282

1985

19.042,821

2005

3,103

1959-1966

1.509.092,732

1986

13.792,289

2006

2,927

1967

1.369.105,351

1987

10.630,727

2007

2,611

1968

1.256.760,019

1988

7.067,470

2008

2,452

1969

1.197.181,407

1989

4.287,586

2009

2,239

1970

1.117.297,753

1990

2.600,678

2010

2,185

1971

1.005.222,213

1991

1.668,791

2011

2,028

1972

851.928,109

1992

1.002,119

2012

2,063

1973

753.619,896

1993

604,512

2013

1,963

1974

559.340,276

1994

362,183

2014

1,797

1975

446.042,377

1995

164,626

2015

1,675

1976

380.448,863

1996

91,211

2016

1,558

1977

279.063,305

1997

46,853

2017

1,415

1978

199.555,197

1998

27,150

2018

1,229

1979

147.751,650

1999

17,524

2019

1,000

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.