Yeni Dönemden Beklentilerimiz

Anayasal olarak yeni bir dönem olan Cumhurbaşkanlığı sisteminde kurulan ilk hükümete Gayrimenkul Dünyasının bir paydaşı olarak başarılar dilemekteyiz.

Gayrimenkul alanını direkt etkileyen alanlar olan Çevre Şehircilik Bakanlığına sektörü bilen Sn. Murat Kurum’un atanmış olması ile özellikle kentsel dönüşüm konusunun daha başarılı olacağını düşünmekteyiz. Bu bakanlığın görev alanında olan doğal sitlerin korunması ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı ise gerek tarımsal alanların ve gerekse orman alanlarının hem korunması hem de işletilmesi ile görevli bir bakanlık olarak yeni kurulmuştur. Geleceğimiz açısından en önemli bu iki alanın tek bakanlıkta toplanması çok olumlu bir bakış olmuştur.

Adalet Bakanlığından; gayrimenkul hukukuna dair davaların çok uzun sürmesinin sebeplerinin ortadan kaldırılarak bu konuda güven unsurunun güçlenmesini beklemekteyiz. Gayrimenkul konularının tamamını içeren bir Temel Gayrimenkul Yasasının çıkarılması ve yine yargılamada hız ve kalite kazandıracak Gayrimenkul Mahkemelerinin kurulmasını beklemekteyiz.

Başarılar dileriz.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü