100 Soruda Kentsel Dönüşüm 100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

Duyurular

AFET RİSKLERİNE KARŞI GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAYA KATKI SAĞLAYACAK TÜRKİYE AFET VE RİSK AZALTMA PLANI (TARAP) YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Süreç olarak 2022 -2030 yıllarını  kapsayan Türkiye Afet ve Risk Azaltma Planı  kısa adı ile TARAP 8 ...

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖNEMİ VE DİKKATE ALINMASI GEREKEN KONULAR

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü kira sorunlarını yakından takip etmekte olup, konuyu gündeme taşımıştır. “Son ...

OTOPARK MEVZUATINDA YENİ DÜZENLEME ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Otoparklarla ilgili yönetmelik değişikliği, Resmi Gazetenin; 16/6/2022 tarih ve 31868 sayısında yayınlandı. &nb ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ (GHE)’ DEN KONUT KİRASI YENİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Konu: Konut Kiralarında son durumla ilgili kamuoyuna açıklama. Son 1 yıldır yükselen enflasyonl ...

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞA DESTEK ALANINDA ÖNEMLİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlar ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ (GHE), 7.ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİNDE STRATEJİK PARTNER OLARAK YERİNİ ALDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ nın destekleriyle düzenlenen 7.Ulusal Her Yönüyle ...

7.ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ “ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DAYALI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEHİRLER”TEMASIYLA DÜZENLENİYOR

Kentsel Dönüşümde Büyük Heyecan…  Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü (GHE)  Stratejik Partner olduğu ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ’NÜN KİRA KRİZİ KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ TESPİTLERİ

KİRA KRİZİ ÜZERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü olarak son 1 yılda giderek yü ...

HAZİRANIN İLK HAFTASI KUTLANACAK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM HAFTASI YAKLAŞIRKEN…

https://www.resmigazete.gov.tr/ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖNE ÇIKARAN ETMENLER Son yıllarda Ülkemizde yaşana ...

PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASININ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI

Erhan ÖZKAN* Paris İklim Değişikliği Anlaşması, İnsanlık ve İnşaat Sektörü için tarihi bir başarıdı ...

7. ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ

“7. ULUSAL HER YÖNÜYLE                &n ...

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 29.03.2022 tarihli yayınında; Cumhurbaşkanlığı’nın 5359 sayılı kararı ile Gayrimenkul sekt ...

MART AYININ GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLARAK KİRA GELİR BEYANI

1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL’nin üzerinde getir ...

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

05.03.2022 günlü Resmi Gazete’de, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair ...

GAYRİMENKUL & MEVZUAT

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre, Şehircilik ve İkli ...

BEYKOZ (İSTANBUL KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI) ZERZEVATÇI MAHALLESİNDE DOĞAL SİT KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN LİSTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YAYINLANDI

İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının ko ...

SİTE VE TESİS İŞLETMELERİNDE AİDAT

GHE/ Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü; küresel ekonomik gelişmeler, pandeminin küresel etkileri, Türkiye’de piyasal ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ – YARGI KARARLARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN  MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR KARAR Anayasa Mahkemesinin  08.02.202 ...

Haberler

AFET RİSKLERİNE KARŞI GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAYA KATKI SAĞLAYACAK TÜRKİYE AFET VE RİSK AZALTMA PLANI (TARAP) YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Süreç olarak 2022 -2030 yıllarını  kapsayan Türkiye Afet ve Risk Azaltma Planı  kısa adı ile TARAP 8 ...

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖNEMİ VE DİKKATE ALINMASI GEREKEN KONULAR

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü kira sorunlarını yakından takip etmekte olup, konuyu gündeme taşımıştır. “Son ...

OTOPARK MEVZUATINDA YENİ DÜZENLEME ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Otoparklarla ilgili yönetmelik değişikliği, Resmi Gazetenin; 16/6/2022 tarih ve 31868 sayısında yayınlandı. &nb ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ (GHE)’ DEN KONUT KİRASI YENİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Konu: Konut Kiralarında son durumla ilgili kamuoyuna açıklama. Son 1 yıldır yükselen enflasyonl ...

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞA DESTEK ALANINDA ÖNEMLİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlar ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ (GHE), 7.ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİNDE STRATEJİK PARTNER OLARAK YERİNİ ALDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ nın destekleriyle düzenlenen 7.Ulusal Her Yönüyle ...

7.ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ “ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DAYALI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEHİRLER”TEMASIYLA DÜZENLENİYOR

Kentsel Dönüşümde Büyük Heyecan…  Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü (GHE)  Stratejik Partner olduğu ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ’NÜN KİRA KRİZİ KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ TESPİTLERİ

KİRA KRİZİ ÜZERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü olarak son 1 yılda giderek yü ...

HAZİRANIN İLK HAFTASI KUTLANACAK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM HAFTASI YAKLAŞIRKEN…

https://www.resmigazete.gov.tr/ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖNE ÇIKARAN ETMENLER Son yıllarda Ülkemizde yaşana ...

7. ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ

“7. ULUSAL HER YÖNÜYLE                &n ...

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 29.03.2022 tarihli yayınında; Cumhurbaşkanlığı’nın 5359 sayılı kararı ile Gayrimenkul sekt ...

MART AYININ GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLARAK KİRA GELİR BEYANI

1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL’nin üzerinde getir ...

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

05.03.2022 günlü Resmi Gazete’de, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair ...

GAYRİMENKUL & MEVZUAT

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre, Şehircilik ve İkli ...

BEYKOZ (İSTANBUL KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI) ZERZEVATÇI MAHALLESİNDE DOĞAL SİT KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN LİSTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YAYINLANDI

İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının ko ...

SİTE VE TESİS İŞLETMELERİNDE AİDAT

GHE/ Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü; küresel ekonomik gelişmeler, pandeminin küresel etkileri, Türkiye’de piyasal ...

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ – YARGI KARARLARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN  MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR KARAR Anayasa Mahkemesinin  08.02.202 ...

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA DANIŞTAYDAN MÜTEAHHİTLERİ ŞOKE EDEN KARAR

Taşınmaz satışlarında; gün geçmesin ki yeni bir gündem, tartışma konusu olsun . Dünya Gazatesinden Abdullah ...

SİZİ ARAYALIM.

Enstitümüzün sağladığı danışmalık ve bilirkişilik hizmetlerimiz hakkında sizi aramamızı isterseniz iletişim bilgilerinizi bu form ile bizle paylaşın. En kısa zamanda size geri dönüş sağlayacağız