2021 YILINI UĞURLARKEN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE BAKIŞ

Tüm dünyayı etkisi altına alan  Kovid-19 salgını sebebiyle 2019 yılının başlarından itibaren insanlar kapanmış, her alanda aktiviteler minimuma inmiş, bazı sektörler durma noktasına girmiştir. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, gelişmiş ülkelerde bile insanların yaşamını zora sokmuştur. Salgınla mücadelede başta aşı olmak üzere kat edilen olumlu gelişmeler, bu defa normalleşme süreciyle birlikte  sektörlerin faaliyetleri belirginleşmeye başlamıştır. Pandemi insanların mekânsal talep ve ihtiyaçlarını da değiştirmiştir.

Gayrimenkul sektöründeki dinamiklerin değerlendirildiğinde çok büyük etkinliklerin yapıldığına tanık olundu. 2021 Yılının 2. Yarısında normalleşme sinerjisiyle  önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden bazıları aşağıda belirtilmektedir.

3-7 Aralık’ta; küresel ve yerel ölçekte konut sorununun boyutlarının anlaşılması, konut meselesinin barınma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi, konut politikalarına ilişkin kapsayıcı stratejilerin belirlenmesi ve kalıcı çözümlerin üretilmesinin önemli gerekliliklerle ortaya konulmasının amaçlandığı, , İstanbul Planlama Ajansı ve  İmar Şehircilik Daire Başkanlığı  tarafından Konut Zirvesi düzenlendi.

Türkiye’deki gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını buluşturan, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye götürmeyi hedefleyen,  RE 360 Gayrimenkul Buluşması 15 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Gayrimenkul hukuku ilgili mevzuat alanında da Aralık ayında önemli düzenlemeler yapıldı.Y eni düzenlemeler, gayrimenkul hukuku alanında önemli gelişmeleri işaret etmekte. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK);  yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. 2942 sayılı  Kamulaştırma ile ilgili davalardan, imar uygulaması sonucu  bedele dönüştürülen,775 sayılı gecekondu kanunu kapsamında açılacak tazminat davalarından ; kaynaklanan ve Asliye Hukuk Mahkemesi görev alanına giren dava ve işlere, 25.11.2021 T.ve 1234 sayılı kararında belirtilen şartlarda farklı dairelerde bakılmak üzere ihtisas mahkemeleri  belirlendiği açıklanmıştır. HSK’ nın ihtisas mahkemeleri kararı, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Yeni İhtisas Mahkemeleri kararının, yargıdaki işleyiş sürecini hızlandıracağı düşünülmektedir.

Kültür  Turizm Koruma  Gelişim Bölgeleri Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İle İlgili Mevzuat Değişikliği Resmi Gazetede Yayınlandı. 22/12/2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/12/2021 tarihli ve  4940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

Yılın son günlerinde ekonomik alanda döviz kurlarında, öngörülemeyen artışlar, piyasaların her alanında olduğu gibi gayrimenkul alanında da önemli talep ve hareketlenmelere neden olduğu görülmektedir. Vatandaşların  döviz kurlarında, öngörülemeyen artışlara tepki olarak, konuta olan talebin önce artması, daha sonra ise , alınan ekonomik kararlara, döviz kurlarındaki ani düşüş ve piyasaların yeni ekonomik kararlara tepkisinin oluşturduğu belirsiz ortamın, gayrimenkul piyasasında bir durgunluğa yol açtığı, sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. 2022 yılına girerken gayrimenkul sektörünün ekonomik göstergelere göre dalgalı bir performans göstereceği anlaşılmaktadır.

                                                                                 

Av.Ali YÜKSEL

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü  Başkanı         Bir cevap yazın