6. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi Ve Sonuç Bildirgesi

MANAGEMENT PLUS Danışmanlık Eğitim tarafından her yıl organize edilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen “6. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi” 23 Mayıs Salı günü Marriott Hotel Şişli de yapıldı.

Ana sponsorları arasında Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nün bulunduğu zirvede aşağıdaki 3 oturum yapıldı:

1. Oturum: “Ticari ve Alternatif Gayrimenkul Yatırımlarında Farklılık Yaratmanın Önemi”
2. Oturum: “Ticari ve Alternatif Gayrimenkul Finansmanının Önemi ve Sektöre Olan Katkıları”
3. Oturum:“Ticari ve Alternatif Gayrimenkul Yatırımlarının Mevcut Durumu ve Tüm Yönleri İle Gelişimi”

6. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi 3. Oturumu’na Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nden Av. Güray Tangüner katıldı.

Oturumda öne çıkan sonuçlar şöyle;

  • Yabancılara ve uluslar arası firmalara hukuki konularda güven vererek ve doğru bilgi sağlanarak yatırım kararlarının geliştirilebileceği, bu konuda uzmanlaşmanın sağlanmasının gerektiği,
  • Gayrimenkul danışmanlarının ticari ve alternatif gayrimenkul kiralama ve satışında mutlaka uzmanlaşması gerektiği,
  • Ticari ve alternatif gayrimenkul satışında sosyal medya kullanımının gün geçtikçe artacağı,
  • Ticari ve alternatif gayrimenkul alım ve satımlarında danışmanlık alınmasının çok önemli olduğu,
  • Markalı gayrimenkul danışmanlık firmalarının bu konularda gelişme kaydetmeleri gerektiği,
  • Bazı yatırımcılar artık tapuları parça parça bölmek yerine tek tapu ile satma yöntemine gittikleri, özel okul, özel hastanelerin kira piyasaları var, yaşlı bakım evleri ve öğrenci yurtlarının da bu iki yıllık dönemde gelişeceği,
  • Nitelikli ofis binalarının, ticari alanların yeniden kiralanma performansının yükseleceği,
  • Alternatif gayrimenkul yatırımlarında Ticari Gayrimenkulleri ilgilendiren gelişmeler olacağı,
  • Ticari Gayrimenkul ve konutta 2016’dan beri bir bekle-gör dönemi vardı. Şu dönemden itibaren bekle-gör pozisyonunun artık harekete geçmeye başlamasının sinyallerinin geldiği,Ticari Gayrimenkulde fırsat tehditlerini iyi değerlendirmek gerektiği,
  • Ticari Gayrimenkulde parçalanmış mülkiyet yapıları gayrimenkulün satılabilitesini de parçalamış olduğu,

Zirve sonuç bildirgesinde yerini almıştır.