AFETLERİN ARDINDAN “KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ” ANLAMAK

ASRIN FELAKETİ OLARAK NİTELENEN MARAŞ MERKEZLİ DEPREMİN ARDINDAN ! “KENTSEL DÖNÜŞÜM HAFTASI KUTLU OLSUN”

Meydana gelen her afetten sonra, afetin ağır sonuçlarını çözmeye çalışmak, kentsel dönüşümün de afetten afete, gündeme gelmesine neden olsa da sürecin zorlukları, tarafların her yönüyle kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirilmesini, kentsel dönüşümün öneminin farkındalığını, bunun da etkinliklerle ve sürekli olarak yapılması ihtiyacını öne çıkarmaktadır.

Her yıl Haziran Ayının ilk haftasının” Kentsel Dönüşüm Haftası” olarak kullanılmasını, sürekli etkinlik olarak hedefleyen “Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü;” bu konuda önemli bir işlev üstlenmiş bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm uygulamalarının taraflar arasındaki, rolleri ,sorumlulukları, açısından sonuca gitmeyi zorlaştıran etkenler; bu alanda yapılan çalışma ve gayretlerin ilgi görmesini, anlatılmasını zorlaştıran hususlar olarak görülebilir.

Ancak, Kahramanmaraş Merkezli 10 İli Etkileyen Deprem, Devlet Ve Deprem Hukukunu Tekrar Gündeme Getirdi. bu bağlamda son gelişmelere özet olarak bakılacak olursa, amaç ve hedefler de anlaşılabilir olacaktır.

Süreç olarak 2022 -2030 yıllarını  kapsayan Türkiye Afet ve Risk Azaltma Planı  kısa adı ile TARAP 8.7.2022 Tarih ve 31890 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 5902 sayılı yasa ile Türkiye’de bütünleşik Afet Yönetim sistemine geçilmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından, afetin büyüklüğüne bağlı olarak yeni düzenlemeler yapılarak, afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerden biri de “Afet Yeniden İmar Fonu”.

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 15.03.2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda;
1 – Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için
2 – Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık

Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz. Bu finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz.”

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair (Karar Sayısı: 7065) Karar, 13 Nisan 2023 Tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla kentsel dönüşüm alanında yeni bir model gündeme getirildi. Yeni kampanyanın odağında İstanbul var. İstanbul’da yüzyılın dönüşümü “Yarısı Bizden” başlığı ile duyuruldu.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyası,  İstanbul’da yüzyılın dönüşümü başlığı altında kamuoyuna bilgisine sunuldu.

Bu kampanya kapsamında, ilk yıl yerinde 200 000, rezervde 100 000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 000 000 bağımsız bölümün dönüştürülmesinin hedeflendiği açıklandı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü olarak “Kentsel Dönüşümü” her yönüyle  gündeme getirmeye çalışırken; “Sağlıklı, Güvenilir, Sürdürülebilir ve Adil Kentsel Dönüşüm “dileğiyle “Kentsel Dönüşüm Haftanızı” kutluyoruz.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü/GHEBir cevap yazın