ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA ARAZİ DEĞER TAKDİR KOMİSYON KARARLARINA DAVA AÇMA SÜRESİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDAN

Asgari ölçüde arsa ve  arazi  birim değerlerinin tespitine yönelik takdir komisyonu kararlarına karşı en geç anılan kararların alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceği hakkında, Danıştay Kararı:

Bölge idare mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemi hakkında “Danıştay Kararı” 28.04.2023 tarih ve 32174 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Resmi Gazete yayınına aşağıda verilen bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428-8.pdfBir cevap yazın