EVİNİ SATMAK İSTEYEN MALİKİN, KİRACIYA KARŞI, KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN TALEPLİ , İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ DAVADA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLGİNÇ KARAR

Dubleks  mesken maliki evini satışa çıkarıp, satın alma talebinde bulunanlara evi göstermek istediğinde Kiracı evi göstermemektedir. Malikin önceden randevu belirlenerek kiracıya yer gösterme talepleri de kiracının  evi göstermemesi nedeniyle ihtilaf konusu olunca, Malik, vekili Avukat aracılığıyla (Kiralananı göstermeye izin talepli ) ihtiyati tedbir kararı için İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.

Bu davada, Mahkeme, “İhtiyati tedbir koşulları oluşmadığından”, gerekçesiyle red kararı vermiştir. Davada alınan bu kararla Malikin bulunduğu Meskeni satmak isteyen vatandaş önceden randevu talep ederek kiracıya hoşgörülü ve saygı duyarak yaklaşımda bulunmasına karşı kiracının , kiralananı göstermeyi engelleme durumuyla karşı karşıya kalmış, taleplilerin vazgeçmelerine varan durumla karşılaşılmış, dava konusu edilmesine karşın İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Sulh Hukuk Mahkemesi (Kiralananı göstermeye izin talepli ) red kararıyla, ilginç bir karar vermiştir.Bir cevap yazın