İSTANBUL KADIKÖY’DE GELENEKSEL ÇARŞI VE MODA, KENTSEL VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLDİ

1991 yılında ilan edilen Kadıköy Merkez Geleneksel Çarşı Kentsel Sit Alanı sınırı, Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2022 tarih ve 9900 sayılı kararı ile genişletilmiştir.

Bu karar ile Caferağa Mahallesinin ve Osmanağa Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 87 ha’lık bölge Kentsel Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

İlan edilen sit alanının tamamı; çalışmaları devam eden Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı sınırı kapsamında kalmaktadır. Sit alanı ilan edilen yerlerde yasa gereği Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiğinden; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” doğrultusunda yapılacak ilave çalışmalar nedeniyle daha önce Ocak ayında tamamlanacağı ilan edilen nazım imar planı çalışmasının Büyükşehir Belediye Meclisine iletilme tarihi 2023 yılı Nisan ayı olarak revize edilmiştir.

Sit alanı ilanı ie Kadıköy Merkez Geleneksel Çarşı ve Moda Kurullar listesinde yer almıştır.

https://korumakurullari.ktb.gov.tr/TR-89194/sit-alanlari.html

Görsel ve haber; Kent Ekranında. 05.03.2023Bir cevap yazın