KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞA DESTEK ALANINDA ÖNEMLİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 03.06.2022 Tarih ve 31855 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ülke genelinde milyonlarca riskli yapının yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşümde , vatandaşın dönüşüm  yapılması yönünde tercihlerini teşvik etmek, sürece hız kazandırma  alanında çalışmalar devam etmekte. Bu düzenleme de ağırlaşan hayat koşullarında, vatandaş için önemli bir haber niteliğinde .

Genel olarak, vatandaşı ilgilendiren yönü itibariyle düzenleme aşağıda belirtilen kapsamda.

MADDE 1- 21/3/2016 tarihli ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar’’ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 1- 21/3/2016 tarihli ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar’’ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Uygulama alanı: Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanım ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,”

MADDE 4- Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kira yardımı yapılması ve/veya faiz desteği verilmesi”

MADDE 5- (1) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine; 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir ve/veya bankalardan kullanacakları kredilere 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre faiz desteği verilebilir.”

Pandeminin olumsuz etkileri, inşaat malzemeleri fiyatlarının aşırı yükselmesi kentsel dönüşüm niteliğinde ki konut üretimi sürecini olumsuz etkilemişti. Bugüne kadar evi dönüşüme giren vatandaş, kira desteği ya da banka kredilerine verilen faiz desteğinden birini seçebiliyordu. Artık iki destek birlikte kullanılacak. Bu düzenlemenin bir nebze de olsa da vatandaşlara nefes aldıracağı, kentsel dönüşüm konusunda paydaşların karar almalarını hızlandıracağı, olumlu katkı yapacağı beklenmekte. Kentsel dönüşümün hız kazanması , bu alanda somut adımların atılması konut piyasasında ki dalgalanmaları kontrol altına almak için de ayrı bir önem taşımakta.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü GHEBir cevap yazın