Neler Yapıyoruz?

NELER YAPIYORUZ?

 • Mevzuat Taraması ve Yorumlanması
 • Yayınlar
 • Seminer, konferanslar, eğitimler
 • Danışmanlık
 • Kamusal Lobicilik ve Aydınlatma
 • Bilirkişilik
 • İktisadi işletmemiz bünyesinde; danışmanlık , araştırma ve bilirkişilik ücretli olarak yapılmaktadır.

BİLİRKİŞİLİK VE TEKNİK MÜTALAA

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü bünyesindeki uzmanlar aracılığı ile aşağıdaki konularda bilirkişilik ve teknik mütalaa hizmeti vermektedir.

 • Tapu, kadastro, 2/B konuları,
 • İmar, planlama, plana itiraz ve iptal konuları,
 • Su ve Tarım Havzaları,
 • Sit alanları,
 • Kat Karşılığı İnşaat sözleşmeleri
 • İnşaat ve gayrimenkulde vergilendirme,
 • Mahkemelerce verilmiş bilirkişi raporlarına karşı ve kararlara değerlendirme raporları

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu 293. maddesi; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından Bilimsel Mütalaa alabilirler.”5271 sayılı CMK’nın 67/6. Maddesi ise; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından Bilimsel Mütalaa alabilirler.” hükmünü amirdir, maddeleri gereğince aşağıda yer alan alanlarda Bilirkişi Mütalaası, Uzman Görüşü Raporu hazırlamaktayız. İktisadi işletmemize web sitemizdeki mailimizden başvurabilirsiniz.