NOTERLER TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIŞINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Devletin son yıllarda e-devlet sistemi üzerinden verdiği hizmet sayısı ve çeşitliği vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmış zaman içinde sistem dahilinde işlemler artmaya devam etmiştir. Taşınmaz satışlarında da tapu dairelerinde randevu işlemlerinin uzaması, eleman yetersizlikleri vatandaşların yakınmalarına yol açmaktaydı. Bu nedenlerle taşınmaz satışlarında tapu işlemlerinin hızlandırılmasına dönük “Noterler Aracılığı ” satış işlemlerine ilişkin düzenleme yapılması yönünde beklentiler oluşmuştu.

Adalet Bakanlığından: “Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” başlığı altında, 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetenin: 32070 sayısında beklenen düzenleme yayınlandı.

Yönetmeliğin amacı; “noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları belirlemek” olarak tanımlanmış.

1512 sayılı Noterlik Kanunu’na eklenen 61/A maddesi ile yetkinin ayrıntıları düzenlenmesi öngörülmekte. Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek. Uygulamada, Türkiye Noterler Birliği Bilgi sistemi (TNBBS) , Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) , adıyla kurulacak sistemler, usul ve esaslara uygun mutabakat sağlanarak uygulamanın yapılması öngörülmekte.

Yönetmelik hükümleri; Kanunun geçici 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 61/A maddesinde kurulması öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren uygulanabileceği belirtilmiş. Yönetmeliğin uygulamaya geçmesi ile vatandaşın taşınmaz satışlarında ki işlemlerde gecikmelerin ve yığılmaların azalacağı beklenmekte.

İlgili yönetmeliğe aşağıda yer alan bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230111.pdf

Gayrimenkul Hukuku enstitüsü/GHEBir cevap yazın