“100 Soruda Kentsel Dönüşüm” Kitapçığımız Yayınlandı

Enstitümüz Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemeleri içeren “100 SORUDA KENTSEL DÖNÜŞÜM” adlı kitapçığı hazırlamıştır. Talep eden kişilere kitapçık gönderilecektir.

Kitapçık ve yayınlarımızı ücretsiz olarak 0 212 266 50 00 numaralı telefondan isteyebilirsiniz.