TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  tarafından hazırlanan  “Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” 27.09.2022 Tarih ve 31966 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Yönetmeliğin amacı, “tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve bunu tamamlayan yevmiye defteri, belgeler ve tapu planlarına ilişkin; aplikasyon ve yüzölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek” olarak tanımlanmakta.

Tapu sicilinin oluşturulması, güncellenmesi ve düzeltilmesi işlemlerinde kullanılan yanılma sınırının belirlenmesine ilişkin uygulanacak usul ve esasları kapsar. Yönetmelikte; yanılma sınırı, yüz ölçümde yanılma sınırı gibi birçok tanım yapılmakta, teknik tanım usul ve yöntemler açıklanmakta.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü /GHE

İlgili Yönetmeliğin tamamına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220927-3.htmBir cevap yazın