Tüm Yönleriyle İmar Barışı Çalıştayı Dedeman Gayrettepe

“Tüm Yönleriyle İmar Barışı Çalıştayı” Dedeman Gayrettepe’de yapıldı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen Çalıştaya, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel, İMPO İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü Management Plus Genel Müdürü Haldun Ersen yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Çalıştay kapsamında, yasa ve hükümler bina ve arsa sahiplerini nasıl etkileyecek, kentsel dönüşüme hangi yönde katkı sunacak gibi temel konularda bilgiler paylaştı.

Yasaya ilişkin Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, ”Kanunun kapsamı hakkında bilgi verdi. Öncelikle kanunda Bina değil Yapı kavramı var. Bunun anlamını iyi düşünmek gerekiyor. Yasanın 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış kaçak, ruhsatsız, ruhsata veya eklerine aykırı yapılar için geçerli olduğunu, 31.12.2017 tarihinden geriye doğru hangi tarihte yapılan yapının kapsama gireceği belirtilmediğinden 1900 yılında veya daha önce yapılmış bir yapının da bu kapsama girdiğini belirtti.

7143 Sayılı Kanunun kapsamındaki binaların Yapı Kayıt Belgesi alacağı yönünde bilgi aktaran Yüksel, “İlk imar affı 10.06.1933 tarihli 2290 sayılı “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu” ile imar affı çıkarılmıştır. Bu tarihten sonra kısmi veya tam olarak 15′e yakın af çıkmıştır. Af kavram olarak bir üst merciin alt katmanda kalanı tek taraflı olarak bir cezadan kurtarmasıdır, kusurunu görmemesidir, İmar Barışı kanununda tek taraflı bir af yok, devlet bir bedel alarak bina sahibine bir belge, bir statü veriyor. Bu sebeple ” imar barışı ” demek kavram olarak daha doğru. Yapı kayıt belgesi, bir tapu değildir, bir gecekondu tapu tahsis belgesi de değildir, hukuksal nitelik olarak bir ”Kullanma ve İskana Hazırlık Belgesi’dir. Birden çok malikli binalar ile miras binaları ve sahiplerinden bazılarının yurt dışında ya da kayıp olduğu binalar için süreç çalışmaya başladı ama süreç kısa. Bu tip binaların maliklerinin bir araya gelmesi ve karar almaları zor. Diğer taraftan, arsa ile üzerindeki yapının hak sahipliği farklı olan yapılar var, bu yapının malikleri binadaki pay ve arsadaki payın farklı olması sebebiyle problem yaşayacak ve mahkemelik olacaklar. Bu yapıların kentsel dönüşüme gitmesi esnasında da binalar var mı sayılacak yoksa yok mu sayılacak sorusu gündeme geldiğinde YKB belgesi alan binada yok saymak mantıklı olmayacaktır. Bu dönemde yapının güçlendirilmesinin artacağını düşünüyoruz, daha geniş veya yüksek yapı yıkıldıktan sonra daha az imarla daha küçük olacaksa, malikin yapıyı koruması menfaatine olacaktır. Ormanlık alanlar, SİT alanları ve tarımsal alanlardaki yapılarla alakalı daha açık bir hüküm bulunması faydalı olurdu. Sosyal Donatı alanında kalan hazine arazilerindeki yapılar YKB alamayacak.

Yapı Kayıt Belgesi (YKB) almak için üç ön şart vardır. Birincisi: Yapı kayıt için gerekli müracaatı yapmak. İkincisi; Gerekli bedeli ödemek. Üçüncüsü ise YKB verilmeyecek alanlarda olmamak, mülkiyeti ihtilaflı yapılarda önce başvurmak çok önemli, önce başvuran YKB alacağı için diğerlerinin başvurusu sisteme giremeyecek, bu durumda mağduriyet olacak, yani başvuru için bakanlığa önce giden hak sahibi görünecek. Ayrıca, başvurularda doğru belge ve bilgiyle müracaat yapılmaması durumunda hapis cezası öngörülmüş ve ödenen bedelin de yanması söz konusu, bu bakımdan başvuru dosyalarını hukukçu, mimar ve kadastro ya da harita mühendisi de görmeli ve onaylamalı… Tamamen Kaçak yada ruhsata aykırılıkla kaçağa dönüşmüş olan Yapılarda maliklerden birisi kendi kısmı için tek başına YKB alamayacak, binanın tamamını kapsayan bir YKB alacak ve tamamını ödemeden de belge düzenlenmeyecek. Bir yapı içinde birden fazla YKB olmayacak. İskanlı ama iskandan sonra bazı eklendiler veya kaçak kısımlar yapılmış olan binalarda ise, her bağımsız bölümün kendi kaçağı ile ilgili YKB düzenleme imkanı var. Kaçak ortak alanda ise, bahçede, otoparkta ya da çatıda ya da kapıcı dairesinde. Böyle durumda ise tüm maliklerin başvurusu gerekir” dedi.

Yapı Kayıt Belgesi ( YKYB) için müracaatı kimin yapacağı, 3. kişiye ait Bir arsayı haksız işgal eden kişinin YKB için başvuru yapıp yapamayacağı, yapı için başkasının YKB başvurusunda bulunmaması nasıl önlenebileceği ve hazine taşınmazlarında rayiç hesaplamalarının nasıl olacağı konusunda bilgiler aktardı.
İMPO İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz yaptığı sunumda bugüne kadar birçok şehrin imar planlamasında görev aldığını belirtti. Oflaz, “Bugün bir şehrin planlamasını yapabilmek için 25 yıl sonrasını hayal edebilmek gerekiyor. Kentsel dönüşümde önemli rol şehir planlamacılarına düşmektedir. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey şehrin yeniden planlanması, yeniden etaplanması gelişme eğilimlerinin belirlenmesidir” dedi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, ” Değerleme sektöründe artık yeni bir sınıf bina ortaya çıktı, Yapı Kayıt Belgesi Olan Binalar. Değerlemede bunu dikkate alacağız. Bu binalar bankalarca kredi ve teminat için değerlemeye alınacak. Binaların değerlemesinde, bir binanın bir katındaki kaçak kısma YKB alınmışsa, binanın değeri değişecek, diğer bağımsız bölümleri etkileyecek” dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay soru-cevaplarla son buldu