4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi” Sonuç Bildirgesi

Management Plus tarafından her yıl organize edilen bu yıl da 4. sü düzenlenen “4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi” 23 Şubat Perşembe günü Swiss Otel İstanbul da 340 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle “Sürdürülebilir Şehirler ve Binalar” başlığı altında düzenlenen kongrenin platin sponsorları, Avrupa Konutları, Aycan&Feres İş Ortaklığı, Kuyaş Gayrimenkul, Piyalepaşa Gayrimenkul ve Era Gayrimenkul Türkiye oldular. Kongrenin ana sponsorları ise; Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, Sera Yatırım ve İnşaat ve Bitüder oldular.
Kongrenin medya sponsoru Bloomberg HT televizyonu ve radyosu, sektörel internet sponsoru Zingat.com, sektörel bilgi sponsoru Reidin.com, sektörel dergi sponsoru Gayrimenkul Türkiye, sektörel iletişim sponsorları ise Emlakdream.com, Emlakweb tv ve Real Estate News Turkey oldular.
Ayrıca kongreye Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi destek verdi.
4 oturumdan oluşan kongrede İnder Başkanı Nazmi Durbakayım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı adına Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Erdal Kocabaş açılış konuşmalarını yaptılar.

 1. Ana Oturum : Sürdürülebilir Şehirler Yaratmada Kentsel Dönüşümün Önemi” adlı oturum, Kentsel Strateji kurucu ortağı Faruk Göksu’ nın başkanlığında, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adına, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ ın katılımlarıyla düzenlendi.
 2. Ana Oturum : 2017 Yılında Gayrimenkul Sektörünün Kentsel Dönüşüme Bakışı” adlı oturum, Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay başkanlığında, Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, Aycan&Feres İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçibaşı ve Kuyaş Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Zafer Yurtsever katılımlarıyla düzenlendi.
 3. Ana Oturum : Kentsel Dönüşüm Sürecine Farklı Bakış Açıları ve Öneriler adlı oturum, Atlas Conceptia Yönetim Kurulu Başkanı Tavit Köletavitoğlu başkanlığında, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, Era Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Mustafa Baygan ve Bitüder Genel Sekreteri Meltem Yılmaz’ ın katılımlarıyla düzenlendi.
 4. Ana Oturum : Kentsel Dönüşüme Alternatif Finansman Modelleri adlı oturum, PWC Gayrimenkul Sektörü Ortağı Ersun Bayraktaroğlu’ nun başkanlığında, İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, BYY Finans Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, Reidin Türkiye Genel Müdürü Kerim Bertrand ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Ali Hepşen’ in katılımlarıyla düzenlendi.
  Tüm oturumlar çerçevesinde ana çıktılar şu şekilde oluştu:
 5. Kentsel dönüşümün insanlarımızın ve ekonomimizin gelişimi için ülkemizin en büyük projelerinden biri olduğu
 6. “Eski izler yeni projeler” yaklaşımın kentsel dönüşümün felsefesi olması gerektiği
 7. Kentsel dönüşüm de herkesin master plan peşinde koşması gerektiği
 8. Sosyal donatı alanlarının kentsel dönüşümün vazgeçilmez unsuru olması gerektiği
 9. Yatay mimari koşullarını yaratabilmek için ada bazlı dönüşümü motive etmek gerektiği
 10. Estetik tasarımlarlarla kentsel dönüşümün yapılması ve şehir dokusuna uygun olması gerektiği
 11. Çağdaş tasarım standartlarıyla şehirlerin planlanması gerektiği
 12. Sanayi alanlarının dönüştürülmesinin önündeki yasal engellerin bir an önce açılması gerektiği
 13. Belediyelerin yaptığı çalışmalarda tarihi dokuyu öne çıkarmasının gerektiği
 14. Belediyelerin kentsel dönüşümün içine daha fazla girmelerinin gerektiği
 15. Sosyal ve ekonomik boyutun kentsel dönüşümde ön plana alınması gerektiği insan ve mekan kavramı ekseni üzerine oturtulması gerektiği
 16. Plan çalışmalarında tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmediğinde başa dönüldüğü ve zaman kaybının arttığı
 17. Ada bazlı dönüşüm için gerekli çalışmaların hızla başlatılması gerektiği
 18. Dayanışma ve bir arada yaşamamızı geliştirmek için kentsel dönüşümü geliştirmemiz gerektiği
 19. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için halkla ilişkiler ve iletişim sürecinin geliştirilmesi gerektiği
 20. Belediyelerin karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği
 21. Kentsel dönüşüm kanununun inovatif bir hale getirilmesi için karbon salımının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması konularının 6306 nolu yasanın içine koyulması gerektiği
 22. Malik, müteahhit ve belediyenin takım olması gerektiği
 23. Otopark ve donatı alanlarını projede çözemeyenlerin ruhsatlarının verilmemesi gerektiği
 24. Afet riski planda olduğu için bürokratik işlemleri kaldırması ve sürecin hızlandırılması gerektiği
 25. Belediye harçlarının yeniden geri gelmesinin sağlanması
 26. KDV iadelerinin müteahhitlere verilmesinin hızlandırılması gerektiği
 27. Kentsel dönüşümün sosyolojik ve demografik boyutunun ele alınarak projelerin geliştirilmesi gerektiği
 28. Kentsel dönüşümün inşaat sektörünün geleceği olduğu
 29. Sürdürülebilir bir mekansal gelişim için kentsel dönüşümün zorunlu olduğu
 30. İstikrarlı bir ekonominin kentsel dönüşümün önünü açacağı
 31. Gelecek tasarımına yönelmemiz gerektiği
 32. Kentsel dönüşümün herkesi mutlu etmesi gerektiği
 33. Kentsel dönüşümün şehre katkısı olması gerektiği
 34. Gecekondulaşma sürecinde terörün arttığı kentsel dönüşümün bunu engellediği
 35. Tip sözleşmelerin geliştirilmesi gerektiği
 36. Tebligat yönetmeliğinin çıkarılmamasının kentsel dönüşümün önünü kapattığı
 37. Maliklerinde haklarını koruyabilecek ama süreci hızlandıracak bir tebligat yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği
 38. Kentsel dönüşümde halkın işin için daha çok katılması gerektiği
 39. Kentsel dönüşümün önünü açmak için bir an önce müteahhitlik yasasının çıkartılması gerektiği
 40. Kentsel dönüşüm için seferberlik ilan edilmesi gerektiği
 41. Donatı alanlarının artmasıyla suç oranlarının düşeceği
 42. Su yalıtımı yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği ve yapı denetim yönetmeliği ile birlikte 6306 olu kanuna entegre edilmesi gerektiği
 43. Gayrimenkul danışmanlarının ve emlakçıların bir yasasının olmamasının kentsel dönüşüm sürecini olumsuz etkilediği
 44. İnsan ve yaşam kalitesini arttıracak fonlar geliştirilmesi gerektiği
 45. Belirsizliğin olduğu yerde küresel fonların kentsel dönüşümü finanse etmediği
 46. Menkul kıymeti kim ihraç ederse yabancı yatırımcının finansman sağladığı
 47. Kentsel dönüşüm yasasının içine finansman ve fon mekanizmasının katılması gerektiği
 48. Tasarruf bazlı birikim yaratmadan alan bazlı dönüşümün zor gözüktüğü
 49. AB deki Jesica modeli ile kentsel dönüşümün finansmanının sağlanabileceği
 50. Her bir projeyi ayrı ayrı menkulleştirmek gerektiği
 51. Alt yapı GYO lara kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için ihtiyaç olduğu
 52. Yeni arazi üretmenin tek yolunun ada bazında yapılacak kentsel dönüşüm olduğu
 53. Kentsel dönüşümde garantör kredisi tesis ederek projelere finansman sağlanabileceği
 54. İslami mortgage in geliştirilmesi gerektiği ve risklerin bankayla birlikte paylaşılması