BEYKOZ (İSTANBUL KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI) ZERZEVATÇI MAHALLESİNDE DOĞAL SİT KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN LİSTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YAYINLANDI

İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu konudaki detaylara 24.02.2022 Tarih ve 5248 sayılı resmi gazeteden erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220225-21.pdfBir cevap yazın