GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ – YARGI KARARLARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN  MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR KARAR

Anayasa Mahkemesinin  08.02.2022 Tarih ve 31744 Sayılı Kararı mülkiyet haklarına dair. Tapulu Taşınmazların kıyı kenar çizgisi içinde kalması nedeniyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Anayasa Mahkemesinin  bu karar ile; Mülkiyet Hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av Ali Yüksel; Karar kapsamında ” mağdur olan tapu sahipleri zararın giderilmesi için  talepte bulunabilir ya da  dava açabilirler” açıklamasını yaptı.

Av Ali Yüksel

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü BaşkanıBir cevap yazın