GAYRİMENKUL & MEVZUAT

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 25.02.2022 tarih ve 31761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ,binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkeler konusunda önemli düzenlemeler getirmekte.

Değişiklikler, 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin” belirli maddeleri üzerinden yapılmış. Değişiklikler genel hatları ile aşağıda belirtilmektedir.

  • Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına “ilgili hacimlerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere; zorunlu olan tesisatla ilgili hacimlerin, fotovoltaik panellerin (PV),” ibaresi eklenmiştir. Bu maddede  “fotovoltaik panellerin (PV)” güneş enerjili su ısıtıcıları  vs. gibi sistemlerin çatı örtüsünü aşmasına, ilgili İdare tarafından onay verilmesine dahil edilmesini kapsamakta.
  • Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Kullanıcılara teknik gereksinimlerle uyumlu estetik iç mekân tasarımı sunmak amacıyla havaalanı terminal binaları yapı inşaat alanı 30.000 m²’den fazla olan alışveriş merkezi binalarının mimari projeye uygun olarak iç mekânların ayrım, düzen. iç mekânların tasarımına dair iç mekân projeleri de eklenir. Bu projelerin ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulma zorunluluğu yoktur. Ancak bu projeler yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce idareye sunulur.” 
  • “(29) Mimari projede yer alan mekân kodlamasına göre her bir mekânın asgari olarak tavan, döşeme, duvar kaplamaları, kapı-pencere kasa ve kanatları, süpürgelik, mekanik ve elektrik tesisat projelerinde yer alan musluk, batarya, lavabo, duy, anahtar, armatür gibi sıva ve kaplama üzeri malzemeler. proje müellifince belirlenen diğer malzemelerin mevzuat ve standartlara uygun olarak özelliklerini belirten bilgileri içeren ve ilgisine göre mimari, elektrik ve mekanik tesisat proje müellifleri tarafından hazırlanan mahal listelerinin ilgili projelerin ekinde bulunması gerekir.
  • Aynı Yönetmeliğe 57 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

      “Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkeler.

  • Bu madde kapsamında genel olarak; sıhhi sıcak su sistemlerinin verimliliğinin sağlanması ,Su tasarrufunun sağlanması, projelendirme ve uygulama, Parsel bahçelerinde sulama sistemi damlama sulama, vb. sistemler kullanılması esastır. Yeni yapı ruhsatı aşamasında Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki  sıfır atık sistemini kurmak üzere mimari projede gösterilir.
  • Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
  • “Ayrıca iç mekânların tasarımına dair iç mekân projesi değişikliği ile taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliğini etkilemeyen mahal listesi değişiklikleri de ruhsata tabi değildir.”
  • Yönetmelikte yapılan değişikliklerin; iklim değişikliği ve tasarrufa dair yapılarda kullanılması öngörülen malzemelerin standartlara uygun yönlendirme, belgelendirme, tasarrufu esas alan, çevre kirliliğini önlemeye dönük düzenlemelerle uygulama alanında da yenilikler getirdiği anlaşılmaktadır.
  • İlgili yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir.
  • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220225-23.htm

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜBir cevap yazın