GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 29.03.2022 tarihli yayınında; Cumhurbaşkanlığı’nın 5359 sayılı kararı ile Gayrimenkul sektörüne dönük;  arsa, arazi, konut teslimlerinde uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapıldı.

Genel olarak, Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV’ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi öngörülmüş.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indirilecek.

Bu konuda, GYODER üyelerinden PwC Türkiye’nin yayınladığı bülten ve yorumlara aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/gayrimenkul/bultenler/konut-ve-arsa-arazi-teslimlerindeki-kdv-oranlarinda-degisiklik-hakkinda.html

Resmi Gazetenin 29.03.2022 tarihli yayınında; Cumhurbaşkanlığı’nın 5359 sayılı Kararına aşağıda verilen bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329.pdfBir cevap yazın