Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve
65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile ilgili olarak
yayımlanan 2.6.2020 tarihli duyuru ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler hakkında
açıklama yapıldı. Duyuruda 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,
• 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve
beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki
kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin aynı Tebliğin
4’üncü maddesi kapsamında Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin
ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi
Beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile diğer yükümlülükler hariç
• 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
ve ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti
bulunmayan ancak GMSİ ve benzeri gelir elde eden mükelleflerden aktif sigortalı
olarak çalışması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların
• 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”
uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca
verilen mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında Mart,
Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile diğer
yükümlülükler hariç,
Mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerinin sokağa çıkma
kısıtlamasının sona erdiği 1 Haziran 2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16
Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar verilmesi gerektiği, bu beyanname ve
bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı sürede ödeneceği belirtildi.

Detaylı Bilgi için Kaynak:TÜRMOB