HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Maliye Bakanlığı tarafından 19.06.2017 Tarih ve 2655 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Yönetmeliğin 1. Maddesinde belirtilen amaca göre “Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleme” işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 05.10.2022 Tarih ve 31974 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de 19.06.2017 Tarih ve 2655 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’e atıfta bulunularak, Yönetmeliğin 4. Maddesinin b) bendindeki “Maliye” ibaresi yerine “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilerek, özetle; Hazine Taşınmazlarının İdaresi için 1. paragrafta belirtilen amaç kapsamındaki işlemleri düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığı’ndan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilmiş oldu. Düzenleme ile ilgili diğer hususlar 05.10.2022 Tarih ve 31974 Sayılı  Resmi Gazetede yer almakta.

Değişiklik hakkındaki Resmi Gazete’ ye aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221005-1.htmBir cevap yazın