KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI COVID-19 NEDENİYLE ERTELENEBİLİR Mİ?

KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI COVID-19 NEDENİYLE ERTELENEBİLİR Mİ?


2019 yılı Aralık ayının son günlerinde ilk kez Çin’in Hubei eyaletinin merkezi Vuhan’da görülen yeni tip korona virüs vakaları dünya çapında yayılmış; bu kapsamda pandemi boyutuna varan hastalıkla mücadele için ülkeler çeşitli önlemler almıştır.
Bu kapsamda ülkemizde de temas yolu ile bulaşan hastalığın yayılımını engellemek, yavaşlatmak maksadıyla çeşitli tedbirlere zorunlu olarak başvurulmuştur. Ülke çapında duruşmalar ertelenmiş, yer yer sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve ayrıca salgının sosyo-ekonomik sonuçlarıyla mücadele için başta iş ve icra hukuku olmak üzere belirli hukuk alanlarında düzenlemeler yapılmıştır.
Çalışmamızda da özellikle salgın sebebiyle yapılamayan başta kat malikleri genel kurul toplantıları olmak üzere Kat Mülkiyeti Kanununda sözü edilen toplantılara ilişkin özel bir düzenleme yapılıp yapılmadığı ya da genel düzenlemelerin kıyasen bu toplantılara uygulanamayacağına incelenecektir.


Salgının ilk günlerinde, Cumhurbaşkanlığı aşağıda alıntılanan 2020/3 sayılı genelgesini yayımlanmıştır. İlgili genelge de;
“Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, yapılamamış olan kat malikleri genel kurulu toplantıları bakımından geçerli ve hukuki bir gerekçedir. İlgili genelge de ertelemenin geniş ve kapsamlı bir şekilde yorumlanmasına imkan tanıyan ifadeler kullanılmıştır. Bu doğrultuda salgının ilerleyen süreçlerinde her idari kurumun aynı doğrultuda kararlar aldığı görülmektedir.

Örneğin konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Kooperatifleri Olağan Ve Olağan üstü Genel Kurulları Hakkında başlıklı duyurusunda ise;

“Nisan ayı sonrasına kadar olan genel kurullara Müdürlüğümüzce Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi yapılmayacak, yapılmış ise de iptal edilecektir. İlimiz dahilinde faaliyette bulunan Yapı Kooperatifleri ve bunların üst kuruluşlarının da buna göre hareket etmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

https://istanbul.csb.gov.tr/yapi-kooperatifleri-olagan-ve-olagan-ustu-genel-kurullari-hakkinda-duyuru-406717
 • İç İşleri Bakanlığı da Valiliklere gönderdiği genelge ile alıntılanan şekilde erteleme kararlarının alınması gerektiğini ifade etmektedir.
  “Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek”
  https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun verdiği yetkiye dayanarak İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 4 No’lu kararı ile aynı doğrultuda toplantıların erteleneceğini ilan etmiştir.

“Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesine” .

http://www.istanbul.gov.tr/istanbul-il-umumi-hifzissihha-meclisi-kararlari

-Konuya ilişkin olarak Doç. Dr. Ali Paslı tarafından kaleme alınan “COVID-19 Salgınının Anonim ve Limited Ortaklık Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantılarına Etkisi: Güncel Koşullar Sürerken Genel Kurul Kararı Alınabilir Mi?” başlıklı makalede ;

“16.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının tüm genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin yayınlanan tedbir, kıyasen ticaret şirketlerine de uygulanabilecek niteliktedir. Sivil toplum kuruluşu olarak bu Genelge’de dernek ve vakıf zikredilmiş olmakla ve anonim ve limited şirketler, sivil toplum kuruluşu olmasalar da, bu kuruluşlarda genel kurul yapılmamasındaki amaç da, dernek ve vakıflar ile özdeş olacaktır. Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından tüm bu özel hukuk tüzel kişilik ilişkilerinde insanların en azından belli bir süre bir araya gelmelerinin önlenmesi söz konusudur. ” şeklinde belirttiği üzere, İlgili İç işleri Bakanlığı genelgesindeki ve İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarındaki ifadelerin ve yorumla kıyasen Ticaret Şirketlerine uygulanabileceği görüşündedir. Bizler de aynı yorumla Kat Malikleri Genel Kurulu Toplantıları da bu kapsama dahil edilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Sonuç itibariyle etkileri halen devam eden Covid 19 salgını sürecinde toplantılara ilişkin alınan tedbirlerin kıyasen KMK gereği yapılması gereken toplantılara da uygulanması gerektiği açıktır. Bununla birlikte, tedbirlerin Haziran ayı başı itibariyle bir kısım kurum ve kuruluşlarca kaldırılmaya başlandığı da dikkate alınarak özellikle toplantı tarihi dikkate alınarak yorum yapılması ve konuya ilişkin hukuk uygulayıcılarından destek alınması gerektiği görüşündeyiz.

HAZIRLAYAN: Stj. Av. Sevim Didem BEKİŞ & Av. Muhammed Yusuf ELMALI


                       Bir cevap yazın