KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HAKSAHİPLERİNİ MALİ YÖNDEN ETKİLEYECEK KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN:

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Resmi Gazetenin, 02.10.2022 Tarih ve 31971 Sayısında, 2.sayfasında yayınlandı.

8.10.2012 tarih ve 2012 /3803sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin tablo aşağıda yer alan şekilde,  5. Maddenin 3. Fıkrasındaki

“2 000 000.Tl.” yi ibaresi “3 000 000 Tl.yi” şeklinde değiştirilmiştir.

Kaynak: 02.10.2022 Tarih ve 31971 sayılı Resmi Gazete. Sayfa.2

İlgili Karar’ın  Resmi Gazete  yayınına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221002.pdfBir cevap yazın