KÜLTÜR TURİZM KORUMA GELİŞİM BÖLGELERİ VE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve belirleme sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

-Turizm Merkezleri

-Komisyonun oluşumu ve görevleri;

Hakkında ki değişiklik

22/12/2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/12/2021 tarihli ve      4940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

Mevzuat değişikliğine aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.20047253.pdfBir cevap yazın