NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇE HIDIRLIK MAHALLLESİ’NDE VE ERZURUM YAKUTİYE İLÇESİ TOPÇUOĞLU MAHALLLESİ’NDE “KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE GELİŞİM ALANI” İLANLARI

Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Aralık 2021  Tarih , Sayı : 31705 Resmi Gazete     5041 No’lu  Karar Sayısında, krokide yer alan  Niğde İli Merkez İlçe Hıdırlık Mahalllesi’nde 14 Hektar miktarında taşınmazlar, “Kentsel Dönüşüm Projesi ve Gelişim Alanı” olarak ilanı yayınlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-23.pdf

Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Aralık 2021  Tarih , Sayı : 31705 Resmi Gazete     5035 No’lu  Karar Sayısının, ekli listesinde yer alan  Erzurum Yakutiye İlçesi  Topçuoğlu Mahalllesi’nde  taşınmazlar, “Kentsel Dönüşüm Projesi ve Gelişim Alanı” olarak ilanı yayınlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-17.pdfBir cevap yazın