OTOPARK MEVZUATINDA YENİ DÜZENLEME ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Otoparklarla ilgili yönetmelik değişikliği, Resmi Gazetenin; 16/6/2022 tarih ve 31868 sayısında yayınlandı.  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’ne atıfta bulunularak yapılan değişiklik 9 madde başlığı altında  düzenlenmiş. İlk bakışta genel olarak;  ilgili bakanlığın,  “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ nın adının değiştirilmesi, “Yol üstü araç park yeri:” ibaresinin “Yol üstü (Yol boyu) araç park yeri:” olarak tanımlanması, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için mesafe kuralının değiştirilmesi, 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması, Otopark bedeli alındıktan sonra  belediyelerin 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralının da 5 yıla çıkarılması gibi, maddeler olarak uygulamada değişiklikler öngörülmüş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, 16/6/2022 tarih ve 31868 sayısında yayınlanan Otoparklarla ilgili yönetmelik değişikliğinin amaçları, kapsamı uygulamada hak sahiplerine ve taraflara ait kolaylıklara ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye,  yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkardı. Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı

Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı. Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25’lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75’lik bedelin ödenme süresini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.

250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan açıklamalara göre, mesafe kuralının değiştirilmesi, bölge otoparkı yapılma kuralının  5 yıla çıkarılması vb. maddelerle belediyeler uygulamada kolaylık sağlandığı, 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması, küçük parsellerde otopark yapımının daha da kolaylaşması ile “kentsel dönüşümde otoparklar için büyük kolaylık” nitelendirilmesi yapılmıştır.

Günümüzde, kentlerde ve plansız gelişen yerleşim alanlarında,  büyük bir sorun olan otopark konusu, uygulamada yapıların inşası ve iskan aşamasında gündeme gelmekte, özellikle idari tarafta olan belediyeler süreç açısından, sürdürülebilirlik açısından kalıcı çözümler üretememekte, mevzuat açısından  darboğazlarla karşılaşılmaktaydı.       16/6/2022 tarih ve 31868 sayısında yayınlanan Otoparklarla ilgili yönetmelik değişikliğinin, farklı alanlarda belediyeler ve hak sahiplerine, yeni alternatifler sunarak  uygulamada  kolaylık sağlayacağı anlaşılmaktadır.

Otoparklarla ilgili yönetmelik değişikliğinin, Resmi Gazetenin; 16/6/2022 tarih ve 31868 s. yayınına aşağıda belirtilen bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-1.htm

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü

GHEBir cevap yazın