PARSELASYON UYGULAMASINA İLİŞKİN İPTAL TALEBİNE ANAYASA MAHKEMESİNİN 2022/84 SAYILI KARARI İLE RED KARARI VERİLMESİ

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Parselasyon uygulamasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

İTİRAZIN KONUSU: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendine 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen sekizinci paragrafta yer alan “…veya parselasyon planları…” ibaresinin Anayasa’nın 13., 35., 36. ve 125. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Anayasa Mahkemesi; “..veya parselasyon planları…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı; Karar Sayısı : 2022/84 Karar Tarihi : 30/6/2022 R.G. Tarih-Sayısı : 6/9/2022-31945 ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kararla ilgili Resmi Gazeteye erişim için aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/2022-84-nrm.pdf

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü /GHEBir cevap yazın