“Sit Alanlarında Son Gelişmeler’’ Semineri

Enstitümüzün 24.05.2012 tarihinde düzenlediği ve Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde Görevli Kültür Ve Turizm Uzmanı Arkeolog Ersoy Köse, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden Emekli Metin Ataoğlu, Yildiz Teknik Üniversitesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Ana Bilim Dalı’nda Görevli Yrd. Doç. Dr. Elif Örnek Özden’in konuşma yaptığı seminer İstanbul ve yakın çevresindeki bir çok mahalle muhtarının ve emlak firmasının katılımı ile gerçekleşmiştir.