Sit Alanlarındaki Mevzuat Değişklikleri Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar” Semineri

Enstitümüzün 06.06.2012 tarihinde düzenlediği ve Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde Görevli Kültür Ve Turizm Uzmanı Arkeolog Ersoy Köse, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Şehir Plancısı Hüseyin ŞEN ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden Emekli Metin Ataoğlu’nun konuşma yaptığı seminer İstanbul ve yakın çevresindeki emlak firmalarının katılımı ile gerçekleşmiştir.
Seminer sonunda konuşmacılar ve katılımcılar GHE Başkanı Av. Ali Yüksel’in elinden plaketlerini ve sertifikalarını aldılar.