YATIRIM ARAÇLARI İLE YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TÜRK VATANDAŞLIĞINA KABULÜNDEKİ ŞARTLARDA YENİ DÜZENLEME

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai halleri vb. düzenlemiştir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun   46’ncı maddesine dayanarak Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin hükümler, Bakanlar Kurulu Kararının 12.02.2010 Tarih, 2010/139 Sayılı Yönetmeliğin 20. Maddesi ile Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına ilişkin şartlar düzenlenmişti.

Resmi Gazete’nin  06.1.2022 T.ve  31711  sayısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan, ‘Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre; yabancı uyruklu kişilerin yatırım araçları  ile Türk Vatandaşlığına kabulündeki şartlarda değişiklik yapılmıştır.

Resmi gazetenin 06.1.2022 T.ve  31711 s. “Türk Vatandaşlığı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre.

20. Maddenin 2. Fıkrasının a,ç,d,e maddelerinde 500 000 ,  b) maddesinde (Taşınmaz ediniminde 250 000) ,  Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında;  sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği, mevduatı, Devlet borçlanma araçlarını, gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını vb. yatırım araçlarını 3 yıl tutma şartıyla, bu şartları sağladığı Bankacılık Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ve ilgili diğer yetkili Kurumlarca   tespit edilecek.

Vatandaşlık kazanma başvuruları  süreç,  belirtilen bakanlık temsilcileri komisyonu tarafından Yönetmeliğin 7.  Maddesi; usul ve esaslar  tespitini yapan  kurumca değerlendirilmesi 9.Maddeyle   düzenlenmiş.

Yönetmeliğin10. Maddesine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacak. Konuya ilişkin uygulama ve esasları Merkez Bankası belirleyecek.

06.1.2022 T.ve  31711 s. Türk vatandaşlığı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik incelendiğinde, 10. Madde de “Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulması” maddesi ile  elde edilen döviz cinsinden gelirlerin , Türk Lirası cinsinden tutulması öngörülmekte.

Resmi gazetenin 06.1.2022 T. ve  31711 s. “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe” aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220106-12.pdfBir cevap yazın