GHE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Yönetim ve Denetim Kurulları Divan Otel’de toplandı. 10 Şubat Cumartesi günü Divan Otel’de yapılan toplantı saat 09:00’da kahvaltı ile başladı. Toplantıda, Yeni Havaalanı çevresindeki muhtemel imar planları ve yeni yapılacak 1/100 binlik çevre düzeni planı, inşaat yatırımlarında durgunluktan etkilenen projelerde çıkacak hukuki problemler ve çözümleri, Kanal İstanbul ve çevresinde yapılacak kamulaştırmalar gündem

‘5. ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ’ 22 ŞUBAT’TA

Kongre_Görsel

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 22 Şubat 2018’de Swiss Hotel Istanbul’da düzenlenecek. Kongre kapsamında, ilk kez ‘Kentsel Stratejiyi Geliştirme ve Akıllı Şehirler Yaratma’ kategorisinde teşvik ve başarı ödülleri verilecek. Kentsel dönüşüm sürecini daha iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıkan “5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”, ‘Kentsel Strateji Doğrultusunda Akıllı Şehirler ve

HÜKÜMETTEN ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE DESTEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine kolaylık sağlıyor. Yönetmelik endüstri bölgelerinin yer seçimi, kamulaştırması, ihalesi, altyapı ve üstyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, onaylanması veya vize edilmesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları yeniden belirlenmiş oldu. 9 Şubat 2018 CUMA