16. KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI

16. program

“KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMININ” 16. SI 24 MART 2018 DEN İTİBAREN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE BAŞLIYOR… Management Plus ve İstanbul Üniversitesi (SEM) işbirliği ile düzenlenen “Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı” 24 Mart 2018 den itibaren İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde Cumartesi-Pazar günleri dersler olacak şekilde başlıyor. Kentsel Dönüşüm süreci içinde fiilen çalışan çok önemli uygulamacı hocalar tarafından

“5. ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ” SONUÇ BİLDİRGESİ VE MANİFESTOSU

3

Management Plus tarafından her yıl organize edilen bu yıl da 5. si düzenlenen “5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”22 Şubat Perşembe günü Swiss Otel İstanbul da 395 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toki’ nin destekleriyle “Kentsel Stratejiye Dayalı Akıllı Şehirler ve Binalar” başlığı altında düzenlenen kongrenin platin sponsorları, Avrupa Konutları,

Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu Yok Olmuş Mimarı Eserlerin Yeniden İnşasına Dair İlke Kararı Yayımladı

Kurul, değişik sebeplerle ortadan kalkmış tarihi özelliği olan cami, mescit, türbe gibi tarihi varlıkların yeniden canlandırılmasının önünü açıyor. Bu eserlerin kendi parselinde başka bina ya da yol varsa yakın bir parselde de aynı eser yeniden inşa edilebilecek. Ancak yeni yapılacak parselin özel mülkiyet mi yoksa kamu mülkiyetinde bulunan bir parsel mi olacağı ise net olarak

KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DURUMDA? YASALAR…

Ali Yüksel Kentsel Dönüşüm Dergisi

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali YÜKSEL yazdı… 6306 Sayılı Kanun 16.5.2012’de yayınlandı. AYM 01.03.2014’de 10 ayrı hükmünü, 2017 de bir adet hükmünü iptal etti. İki defa değişiklik ve eklemeye uğradı.3194 Sayılı İmar Kanunumuz ise 1985 tarihli ve 25 defa değişikliğe uğrayarak, 40 civarında hükmü değişti.7201 Sayılı Tebligat Kanunumuz 1959 tarihli, birçok maddesi değişti ama