100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

Arsa Veya Binanın ( Yapı ) Miras Yolu İle İntikal Ettiği Mirasçılardan Birisi YKB İçin Başvurup Bedelini de Öderse Diğer Kişilerin İtirazı Halinde Ne Olacaktır? Arsa ya da bina (yapı) miras yolu ile intikal etmiş olabilir. Mirasçıların sayısının birden fazla olması ve bunların ikametgahlarının başka yerlerde hatta ülkelerde olması mümkündür. Bu durumda ,maliklerden bir kişi

100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

3. Kişiye Ait Bir Arsayı Haksız İşgal Eden Kişi  YKB İçin Başvuru Yapabilir Mi? Bir arsanın maliki ile üzerindeki yapının maliki farklı kişiler ise , yapının maliki, arsanın malikine göre 3. kişi sayılmaktadır. Böyle bir durumda yapı sahibi, arsaya göre 3. Kişi olacağı için YKB için başvuramayacaktır. Haksız işgal eden , malik olmak iddiasında ise

100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

Tüzel Kişiler Nasıl Başvuru Yapacak? Tüzel kişiler, insan olan gerçek kişiler dışında kalan, hukukun kendilerine ‘’ kişi ‘’ özelliği atfettiği ve öyle kabul ettiği hukuk hükmi şahıslarıdır. Bu kişiler, şirketler, kooperatifler,dernekler, vakıflar ile bazen de kanunun özel düzenleme ile kendisine kişi imişcesine kişilik tanıdığı topluluklardır. Şirketler adına ; şirketin sicil gazetesinde yetkili olduğu ilan edilen

RESMİ GAZETE-YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

29 Aralık 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30640 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yapı denetim kuruluşlarının kendilerine