İstanbul İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de

İstanbul’un yeni imar yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle tarihi eserleri gölgeleyen imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak veya kısaltılacak. Birçok ilçeyi etkileyecek düzenleme şöyle: 20 Mayıs 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30426 YÖNETMELİK İstanbul Büyükşehir Belediyesinden: İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

İmar Barışı ile İlgili Kanun Metni

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143 Kabul Tarihi: 11/5/2018 Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi

Boğaziçi Üniversitesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitimi

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel, Boğaziçi Üniversitesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitiminde Gayrimenkul Hukuku Kavramları ve İmar Planları konusunda eğitim verdi. Eğitim, gayrimenkul danışmanlığını kariyer olarak hedefleyenlere mesleğin ilke ve esasları konusunda yeterli donanıma sahip olma, sektörde halen çalışmakta olanlara ise mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde GHE Kurucusu

Giresun’da Arazi Davası 60 Yıl Sonra Sonuçlandı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde yöre halkı tarafından ‘Kuşkayası Davası’ olarak bilinen yer davası 60 yıl sonra alınan gerekçeli karar ile sonuçlandı. Star Gazetesi’nin haberine göre yörede yaşayanlar tarafından ‘Kuşkayası Davası’ olarak bilinen dava 1958 yılında açıldı. 1954 yılında ilçeye bağlı Demirci mahallesinin Avcılı köyünden ayrılmasından sonra Tapu Kadastro ekiplerinin bölgeye gelmesiyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu