100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

- Kayıp, ulaşılamayan, fiil ehliyetini kaybetmiş ya da kısıtlı kişilerin durumu: Bu kişiler Kat Mülkiyeti ya da Cins Değiştirme işlemi yapılamayacağından , kayıp kişiler için mahkemeye başvurup kayyım tayin ettirmek gereklidir. Fiil Ehliyetini kaybetmiş veya kısıtlı kişiler içinse mahkemeden tayin edilmiş bir vasi ya da kayyım varsa bunun davet edilmesi, yoksa vasi ya da kayyım

Tarım ve Orman Bakanlığından: İÇME – KULLANMA SUYU HAVZASI KORUMA PLANI HAZIRLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30692

20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30692 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: İÇME – KULLANMA SUYU HAVZASI KORUMA PLANI HAZIRLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, içme – kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine

100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

- Bina Malikleri tamamı bir araya gelerek başvuru yapamazsa hak düşecek midir? Miras ya da başka sebeplerle bir araya gelemeyen maliklerin tamamını aynı başvuruda bir araya getirmek mümkün olmayabilir. Bu durumda arsa malikleri ne yapacaktır? Kat Mülkiyeti kanununa göre ve Medeni Kanuna göre ortaklar ya da malikler ana gayrimenkulün menfaati için bazı işleri tek başına

İmar Barışı’na ilişkin yeni talep

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, “İmar barışı uygulaması kapsamında Yapı Kayıt Belgesi verilen binalar veya konutlar için yenileme ya da güçlendirme imkanı getirilmedi” dedi. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, imar barışı uygulaması kapsamında Yapı Kayıt Belgesi verilen binalar veya konutlar için yenileme ya da güçlendirme imkanı getirilmediğini belirterek, “İmar barışından yararlanan bazı binaların